A composition for two circus artists and a hundred objects.
The performance is a play with chain reactions and how our own, allegedly simple actions are interconnected and affect each other. The circus edition of the Goldberg variations is a subtly clever, magical and visually dense tale without words. The sounds are created on stage with self-built, automated musical instruments.

"Vi är Luftens Drottning" is an airborne requiem for life as a circus performer. It is a free interpretation of Pauline Wolff's darkly shimmering novel about a particular clan of aerial acrobats, a family that, after centuries of secret endeavor – a legacy passed down from mother to daughter – has finally achieved its forbidden goal and learned to fly.

Moln is a circus performance imbued with music and inspired by the life and work of legendary Swedish poet Karin Boye. Its framework is the tale of a collection of individuals living at each other’s mercy in a sort of vacuum between childhood and adolescence. Dystopian, yet life-affirming, it moves between the ordinary and the grand.

A circus excursion to an unknown landscape where objects have memories and can be tamed. Två jonglörer möts i gränslandet mellan dröm och verklighet. Föremål vaknar till liv och tiden går fortare än vanligt. Med fötter som kastar och fångar sätts magiska kedjereaktioner igång.

En cirkusföreställning om årets tråkigaste dag. Antti får veta att det precis som Julafton och Midsommarafton också finns en Tråkmånsafton. Det är den dagen på året då man ska ha tråkigt och den infaller just i dag.

Två cirkusartister bygger levande skulpturer av vanliga ting och sina egna kroppar. Med akrobatik och magi uppstår moment av balans, där nästan allt är perfekt och stilla. Med ett elegant rörelsespråk skapas installationer och bilder där olika typer av element måste samverka och fysiskt hålla om varandra för att inte falla isär.