Monument

1985 – Monument till en revolution

En iscensättning av Andjeas Ejiksson i samarbete med Kompani Giraff. 1985 är ett monument till en revolution som tog sig uttryck i omregleringen av svensk finans- och kreditmarknad. Här markeras början på en politisk förskjutning där samhällets institutioner alltmer kom att regleras genom system för självövervakning. I centrum stod en marknadsmodell som plötsligt verkade tillämpbar på alla tänkbara områden. 1985 prövar och bejakar föreställningen att detta innebar ett paradigmskifte i paritet med en revolutionär process, om än med andra attribut och andra narrativa former än vad som vanligtvis associeras med en social eller politisk revolution. Monumentet iscensätts i och omkring en villa på Värmdö som köptes av Riksbanken och lämnades i gåva till de anställda när banken firade sitt 300-årsjubileum 1968. Under de kommande årtiondena användes anläggningen för semester, rekreation och konferenser. Produktionen finansieras med medel från Vetenskapsrådet och Iaspis.